Deponin i östra Algarve tar emot kommunalt avfall från hälften av Algarves kommuner - Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira och Vila Real de Santo António - och den andra hälften skickas till den västra delen, i Portimão.

Föreningen hävdar att byggandet av en tredje cell på platsen "skedde innan den fick sitt tillstånd och utan miljökonsekvensbedömning".

Enligt Zero var det offentliga samrådet, som nu har avslutats, ett "knep" för att kringgå miljökonsekvensbedömningen (MKB) och "döljer att arbetet med att utöka deponin, som påbörjades 2017 och avslutades 2018 med byggandet av cell C", borde ha varit föremål för en MKB, "i enlighet med vad som föreskrivs i lagen".

Olaglig verksamhet

Enligt miljöförbundet har deponin därför "drivits olagligt sedan 2017, då miljötillståndet inte längre var giltigt på grund av de djupgående förändringarna för att utöka det befintliga projektet".

Föreningen tillägger också att vid en utökning som översteg 20 procent av den installerade kapaciteten och även av det redan befintliga anläggningsområdet borde "de obligatoriska förfarandena" för miljökonsekvensbedömning ha antagits.

"I båda fallen verkar det som om både den portugisiska miljöbyrån och den regionala samordnings- och utvecklingskommissionen för Algarve än en gång har tillåtit den fortsatta olagligheten av bristande efterlevnad av miljöreglerna till förmån för den som bryter mot reglerna, till nackdel för de befolkningar som länge har klagat på den dåliga hanteringen av deponin".

Förorening

Föreningen anser att deponin har varit ansvarig för "föroreningen av vattendrag, nämligen Ribeira do Vascão" och att den inte utgör någon "långsiktig lösning för det avfall som produceras" i det område som omfattas av deponin.

"De behöriga myndigheternas agerande när det gäller förorening av yt- och grundvatten har varit helt tillåtande", understryker de och föreslår att tillståndet för användning av vattenresurser "borde vara mer omfattande när det gäller övervakning".

När Lusa kontaktade en källa från den regionala samordnings- och utvecklingskommissionen för Algarve (CCDR) klargjorde de att det rör sig om "en ändring av en befintlig anläggning som ligger i ett känsligt område" i Natura 2000-nätverket, som tidigare inte varit föremål för en miljökonsekvensbedömning.

CCDR tillägger att det offentliga samråd som avslutades den 2 maj "gällde ändringen av miljötillståndsförfarandet och tillståndet för driften av deponin" och att miljötillståndet för den sanitära deponin i Sotavento, som utfärdats av den portugisiska miljöbyrån, är giltigt till den 16 augusti 2026.