Denna siffra avslöjades av António Costa vid högnivåkonferensen om doarer för Ukraina, som äger rum i Warszawa.

Högnivåkonferensen för givare till Ukraina är ett initiativ av Polens och Sveriges premiärministrar, i samarbete med ordförandena för Europeiska kommissionen och Europeiska rådet, och vid öppningsmötet hade ett kort inlägg av Ukrainas president Volodymyr Zelensky via videokonferens.

"Portugal är berett att åta sig ett ekonomiskt bidrag på en miljon euro till FN:s humanitära insatser och ytterligare 1,1 miljoner euro i humanitärt bistånd till Ukraina, i ett totalt paket på 2,1 miljoner euro. Portugal står på Ukrainas sida".

"Brutal invasion"

I sitt tal berömde premiärministern sina polska kollegor Mateusz Morawieckie och Sveriges Magdalena Andersson för deras initiativ och fördömde i sina inledande ord "Ryska federationens brutala invasion av Ukraina".

"Det är en oacceptabel krigshandling på 2000-talet. Konsekvenserna av denna aggression sträcker sig långt utanför Ukrainas territorium, med miljontals flyktingar som söker skydd över hela vår kontinent", hävdade han.

35 000 flyktingar

António Costa konstaterade senare att Portugal, "trots att det är det västligaste landet i Europa och det land som ligger längst bort från Ukraina, redan har tagit emot 35 000 ukrainska flyktingar".

"Till dessa människor bekräftar vi återigen vårt starkaste engagemang för att garantera deras säkerhet och välbefinnande. Vi är dock alla medvetna om att den svåraste situationen är den som de som är kvar i Ukraina står inför, där den humanitära situationen i många fall är mycket kritisk", tillade han.