"Under det första kvartalet i år registrerade utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SEF) 70 brottsfall vid flyggränsen på Lissabons flygplats, varav 63 motsvarar gripanden på bar gärning, vilket innebär en ökning med mer än 100 % av den registrerade brottsligheten, om man ser till samma period under det senaste decenniet", meddelar SEF.

Enligt meddelandet har 95 % av de gripanden på bar gärning som registrerats samband med dokumentbedrägeri, nämligen genom användning av förfalskade och utländska dokument.

"Stöd till olaglig invandring och verkställighet av arresteringsorder utgör den återstående brottsligheten som upptäckts", tillägger de.

SEF uppger också att "89 procent av gripandena på bar gärning, mellan januari och mars i år, har samband med migration med USA (via Cancún), Kanada och Storbritannien som slutdestination".