De fyra misstänkta fallen identifierades i hälsoregionerna Nord, Centrum och Lissabon och Tagusdalen och alla testades negativt för hepatit A, B och C och för SARS-CoV-2 viruset, med resultat för hepatit E som fortfarande väntar på resultat i två fall, avslöjar DGS i ett uttalande.

Enligt hälsomyndigheten har ett av fallen redan testats positivt för adenovirus, och provet har skickats för sekvensering till det nationella hälsoinstitutet Dr Ricardo Jorge.

"Barnen hade symtom i april och lades in på sjukhus, men inget av dem fick allvarliga komplikationer och har återhämtat sig från den kliniska bilden", säger hälsomyndigheten och betonar att epidemiologiska faktorer som resor eller kopplingar mellan fall undersöks, i samarbete med hälsoministeriet och Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

I samband med det internationella utbrottet inrättade DGS en arbetsgrupp med specialister från det portugisiska barnläkarförbundet (SPP).

Den 15 april utfärdade Världshälsoorganisationen en varning om det ökade antalet fall av allvarlig akut hepatit hos friska barn.

Hittills har det största antalet fall inträffat i Europa, särskilt i Storbritannien, och var vanligare hos barn mellan 3 och 5 år.