"Vad är det som är tveksamt? Om det kommer att finnas en boostervaccination för åldersgruppen 60-80 år. De bevis vi har är ännu inte entydiga. Vad är inte aktuellt just nu? Vaccination för personer under 60 år", sade Marta Temido.

Temido tillade att den enda indikationen hittills är att vaccination med den andra boosterdosen "endast kommer att ges till personer över 80 år", vilket är "rekommendationen från Europeiska läkemedelsmyndigheten".

Tjänstemannen påminde om att "riskfyllda fall redan vaccineras med den andra boosterdosen, på läkares inrådan", nämligen när det gäller personer med "särskilda sjukdomar".

På journalisternas fråga om regeringen planerar en boosterdos för barn svarade Temido att den verkställande myndighetens rekommendation i denna fråga "alltid kommer att vara teknisk, som den har varit", men konstaterade att det hittills "inte finns någon notering om att det finns en förändring av vad de tidigare rekommendationerna är".