Enligt DGS epidemiologiska veckobulletin fanns det 18 950 fler fall av infektion jämfört med föregående vecka, med två fler dödsfall i jämförelsen mellan de två perioderna.

När det gäller sjukhusbeläggning på Portugals fastland på grund av Covid-19 började DGS att publicera uppgifter om sjukhusinläggningar för måndagen innan rapporten publicerades på fredagar.

Baserat på detta kriterium visar bulletinen att i måndags var 1 119 personer inlagda på sjukhus, 89 färre än samma dag föregående vecka, varav 60 patienter låg på intensivvårdsavdelningar, plus 11.

Enligt uppgifter från DGS låg sju-dagarsincidensen i måndags på 740 fall per 100 000 invånare, vilket innebar en ökning med 33 % jämfört med föregående vecka, medan överförbarhetsindexet (Rt) för coronaviruset SARS-CoV-2 låg på 1,03.

Per region noterade Lissabon och Vale do Tejo 22 213 fall mellan den 26 april och den 2 maj, 3 497 fler än under föregående period, och 30 dödsfall, minus fem.

Den centrala regionen stod för 16 706 fall (plus 5 460) och 34 dödsfall (minus fyra) och den norra regionen för 24 903 fall av infektion (plus 7 596) och 42 dödsfall (plus 16).

Alentejofanns det 4 821 positiva fall (plus 1 190) och nio dödsfall (minus fyra) och i Algarve fanns det 2 988 infektioner med SARS-CoV-2 (plus 513) och tre dödsfall (minus två).

När det gäller de autonoma regionerna hade Azorerna 3 105 nya infektioner mellan den 26 april och den 2 maj (886 fler) och tre dödsfall (samma antal som föregående vecka), medan Madeira noterade 1 447 fall under dessa sju dagar (192 färre) och fyra dödsfall (plus ett).