Tjänstemannen talade vid avslutningsceremonin för grundutbildningen för fångvaktare 2021 (andra upplagan eftersom kursen delades upp på grund av Covid-19), som ägde rum på Lissabonfängelset och leddes av justitieminister Catarina Sarmento e Castro.

Rómulo Mateus sade att sedan 2018 har 548 nya fångvaktare börjat arbeta, en nödvändig insats som, sade han, måste fortsätta på grund av den höga åldern på dem som arbetar i yrket.