Portugisiskaorterkommer attbildadelav a gruppav 240 städerfrånalla över världen somkommer attvarascenavinitiativfrämjahållbarrörlighet för barnochfrågaallmänhetenmyndigheter till villkortill göra dennahändasäkert.

I Portugal, städer som Lissabon kommer att organisera sinKidical Mass helgen av 14 maj och den 15 maj, efter datum internationellarörelsen, mendet finns platserdärde är planerad för följande Helgen ochdärfinnsävenen fall (Biscoitos, i Praia da Vitória, Terceira ön, Azorerna), i sominitiativetärplaneras den 20 maj, enligttillinformationtillgänglig. webbplatsen https://kidicalmass.pt/