Enligt uppgifter från SEF (Foreigners and Borders Service) ökade investeringarna genom programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI) med 72,5 % jämfört med mars (34,6 miljoner euro). I april beviljades 121 gyllene visum (i januari var det 94, i februari också 94 och i mars 73), varav 92 för förvärv av fastigheter (43 för stadsrenovering) och 29 genom kriteriet kapitalöverföring.

Förra månaden beviljades 26 gyllene visum till USA, 15 till Kina, 13 till Turkiet, 11 till Indien och åtta till Brasilien. Under denna period beviljades 116 uppehållstillstånd till återförenade familjemedlemmar, med totalt 393 för året.