Enligt en rapport från Público transporterade två bogserbåtar ett komplex av 12 000 flytande solpaneler, lika stora som fyra fotbollsplaner, till den plats där de skulle förankras.

Den nya solcellsparken har en installerad kapacitet på fem megawatt, enligt Miguel Patena, EDP:s direktör för innovation och ansvarig för projektet. Reservoarens solpaneler kommer att producera 7,5 gigawattimmar (GWh) el under ett år och kommer att kompletteras av litiumbatterier som kan lagra två GWh.

Solenergianläggningen kommer att leverera energi till 1 500 familjer, vilket motsvarar en tredjedel av behoven i Moura och Portel, två byar i närheten av reservoaren.

EDP har redan planer på att utöka Alqueva-projektet. I april säkrade företaget rätten att bygga en andra flytande solcellspark med en installerad kapacitet på 70 megawatt.

FOTO: EDP