Med ett dagligt genomsnitt på 1 150 nya fall per miljon invånare ligger Portugal före Tyskland (826), Finland (766), Luxemburg (743) och Italien (696). I världen är Portugal det tredje landet med mer än en miljon invånare när det gäller antalet nya dagliga fall, efter Australien (1 630) och Nya Zeeland (1 480).

EU:s dagliga genomsnitt för denna indikator är 447 nya fall, medan världsgenomsnittet är 64.

Dödsfrekvens

När det gäller antalet nya dagliga dödsfall som tillskrivs covid-19 per miljon invånare är Portugal det åttonde landet i Europeiska unionen, med ett genomsnitt på 1,97 dödsfall under de senaste sju dagarna.

Finland är den medlemsstat som har flest nya dagliga dödsfall per miljon invånare (5,4), följt av Malta (03), Grekland (2,9), Slovakien (2,6) och Ungern (2,4).

På global nivå, och om man endast beaktar länder eller territorier med mer än en miljon invånare, är Finland också det land som har det högsta genomsnittet för denna indikator, följt av Grekland (2,9), Nya Zeeland (2,7), Förenade kungariket (2,7) och Slovakien (2,6). Portugal är det nionde landet med världens högsta genomsnitt av nya dödsfall per miljon invånare under de senaste sju dagarna.

Europeiska unionens genomsnitt av nya dödsfall är 1,43 nya dödsfall per dag med covid-19 och världsgenomsnittet är 0,2.