Montalegres biträdande borgmästare David Teixeira sade att utmaningen var att ta bort ett "monster från vattnet" och på så sätt rensa Alto Rabagão-reservoaren, lokalt känd som dos Pisões.

Operationen ägde rum eftersom det finns ett scenario med "minus 30 meter" i vattennivån och involverade den portugisiska marinen, den portugisiska miljöbyrån (APA), Parley Foundation for the Oceans och kommunen.

Olyckan inträffade den 13 juli 1997 då flygplanet sjönk i reservoaren efter ett hydrauliskt problem och ett försök att nödlanda, de två passagerarna överlevde och fördes då till sjukhus av Montalegres brandmän.

Statssekreteraren för naturskydd, skogar och fysisk planering, João Paulo Catarino, som var på plats i Alto Rabagão, förklarade att initiativet är en del av en större insats.

"APA utnyttjade det faktum att vi har några dammar med lägre vattennivåer och vi tog tillfället i akt att göra en viss rengöring i dessa reservoarer. Detta visade sig vara en symbolisk rengöring eftersom vi visste att det fanns ett flygplan här, som hade stått här i över 20 år och det var naturligtvis vår avsikt att ta bort det och det var med en viss känslosamhet som vi hittade brandmännen här i dag som hjälpte till att hjälpa piloterna i den här olyckan vid den tidpunkten", sade tjänstemannen.

FOTO:Montalegre, Facebook