I ett uttalande uppger AHETA (Association of Hotels and Tourist Enterprises of the Algarve) att den genomsnittliga globala beläggningsgraden per rum för 2019 var 60,4 %, vilket är 7,3 % lägre än det värde som noterades för 2019.

Jämfört med 2021 ökade den genomsnittliga beläggningen i april med 650 %, tillägger AHETA och specificerar att försäljningsvärdet ökade med 775 % jämfört med samma månad förra året och 5 % jämfört med april 2019.

AHETA noterar dock att försäljningen via onlineplattformar "inkluderar inte betalningen av respektive provisioner, vilket påverkar ökningen av försäljningsvolymen från år till år och därmed de priser som tas ut".

De brittiska och irländska marknaderna var de som uppvisade de största ökningarna jämfört med april 2019. De största nedgångarna var de nationella och tyska marknaderna, avslutar noten.