I finalen tävlar 25 länder: tio av dem väljs ut i dag, i den första semifinalen, och ytterligare tio väljs ut på torsdag, i den andra semifinalen. Fem länder, de så kallade "Big Five" (Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien och värdlandet Italien), har direkt tillträde till finalen.

I dag kommer förutom Portugal, som går upp på scenen dentionde gången, även deltagarna från Albanien, Lettland, Litauen, Schweiz, Slovenien, Ukraina, Bulgarien, Nederländerna, Moldavien, Kroatien, Danmark, Österrike, Island, Grekland, Norge och Armenien.