Enligt uppgift har omkring en miljon användare i Lissabon- och Algarveregionerna ingen familjeläkare.

Norrland är den region som har det största antalet familjeläkare.

Endast sex [nya familjeläkare] kom till Algarve i år.