Det är andra gången som den portugisiska huvudstaden står värd för UEFA:s huvudmöte, efter att ha stått värd för organisationens andra kongress den 8 juni 1956.

Kongressen i Lissabon kommer att välja Uefas ordförande - slovenen Aleksander Ceferins mandat löper ut 2023 - vilket är en av organets uppgifter, tillsammans med granskning av årsrapporter och budgetar, val av medlemmar i exekutivkommittén, FIFA:s råd och revisionsorganet.