Beslutet bekräftades genom ett uttalande från Europeiska kommissionen och träder i kraft i syfte att underlätta reserelaterade processer.

Ändringen kommer att göra det möjligt för turister från dessa tre länder att resa in i Europeiska unionen enligt samma regler som innehavare av EU:s digitala Covid-19-certifikat.

"I och med anslutningen av Indonesien, Seychellerna och Vietnam har antalet länder och territorier som är kopplade till EU-systemet ökat till 67. Med hänsyn till sommaren kommer EU-certifikatet också att underlätta européernas rörlighet inom och utanför EU.

"Så även om det gläder oss att situationen förbättras, förblir certifikatet ett användbart verktyg för många destinationer, till exempel när det gäller krav på provning", framhöll EU-kommissionär Didier Reynders i detta sammanhang.