"Vaccinationen i äldreboenden (ERPI) börjar på måndag och personer över 80 år kommer att börja vaccineras under nästa vecka på vaccinationscentraler eller hälsocentraler", säger DGS.

Enligt samma källa kommer personer över 80 år att kallas efter lokal överenskommelse, via sms eller telefonsamtal, vilket redan har skett i andra faser av vaccinering mot Covid-19.

Enligt DGS rekommenderade DGS:s tekniska kommission för vaccinering mot Covid-19 (CTVC) att ta den andra boosterdosen, med "målet att förbättra skyddet av den mest utsatta befolkningen, med tanke på den nuvarande ökningen av antalet fall i Portugal".

Den population som är berättigad till denna vaccination är cirka 750 000 personer, som måste vaccineras minst fyra månader efter den senaste dosen eller efter en diagnos av SARS-CoV-2-infektion, det vill säga denna "förstärkning omfattar även de personer som har återhämtat sig från infektionen".