"Ja, åtgärderna var inte alltid konsekventa, men de försökte ha en logisk grund och denna logiska grund förstod befolkningen alltid", konstaterade António Costa vid lanseringen av boken "Covid-19 in Portugal: a strategy", i prästgården vid universitetet i Minho.

I ett tal gjorde regeringschefen en inventering av de åtgärder som vidtagits under pandemin, och avslöjade att den svåraste åtgärden var att stänga skolor.

"Det var det svåraste beslutet av alla eftersom det var det första, det första där vi ställdes inför svårigheten att behöva fatta ett beslut i vetskap om att vi inte skulle få ett obestridligt stöd för det beslutet", erkände han.