Regeringsrådet på Madeira beslutade på torsdagen att behålla "användningen av mask i vissa slutna utrymmen", t.ex. i bostäder, hälsovårdsenheter och apotek "och när medborgarna använder kollektiva persontransporter samt i kollektivtrafiken".

På plattformar och täckta ingångar till kollektivtrafiken, inklusive flygplatser och sjöfartsterminaler, är det dessutom obligatoriskt att använda kirurgisk mask eller FFP2 för personer över sex år.

Medborgare med ett positivt test för covid-19 är också skyldiga att bära skyddsmask "under alla omständigheter, närhelst de befinner sig utanför sin isoleringsplats fram till och med den tionde dagen efter det att symtomen började uppträda eller ett positivt test utfördes".