Europeiska kommissionen har reviderat upp den förväntade ekonomiska tillväxten i Portugal med 0,3 procentenheter (p.p.) till 5,8 % i år, men även landets inflationstakt, som stiger till 4,4 % år 2022.

"Vi har goda nyheter för Portugal. Europeiska kommissionens prognoser är vanligtvis mer konservativa än regeringens, men i det här fallet är de inte det. Det är faktiskt ett gott tecken att vi växer på ett hållbart sätt och att arbetslösheten också minskar på ett hållbart sätt", sade António Costa.

Premiärministern betonade att Portugal för närvarande är "det land i Europeiska unionen som växer mest och där inflationen lyckligtvis är lägre".

"Vi måste fortsätta att arbeta för att kontrollera inflationen, som är det största hotet vi står inför, för att värdera sysselsättningen och uppmuntra denna dynamiska tillväxt", tillade han.