Detta skulle ursprungligen ha skett i början av hösten, men har flyttats fram på grund av en ökning av antalet infektioner i landet.

Personer över 80 år kommer också att börja kallas till sin andra vaccination genom sms eller telefonsamtal senare i veckan.

Portugals Covid-19-vaccinationskommitté fattade beslutet att börja vaccinera den mest utsatta befolkningen tidigare än väntat för att förbättra skyddet mot viruset med tanke på den nuvarande ökningen av antalet fall i Portugal.