De två företagen kommer att behöva sammanlagt 46 nya fordon, meddelade ledarna för de respektive företagen.

På Metro de Lisboa kommer 24 nya trippelvagnar (med tre vagnar vardera) att behövas för utbyggnaden av den röda linjen mellan São Sebastião och Alcântara, som ska vara i drift fram till 2026. Ordföranden för Metro de Lisboa, Vítor Domingues dos Santos, medger också att ytterligare 12 fordon kan komma att behövas.

Antalet nya tåg för Metro de Lisboa överstiger företagets tidigare uppskattning om 17 trippelfordon, som företagets ordförande förde fram i december 2021 i en intervju med TSF och Dinheiro Vivo.

Ytterligare 22 tåg till Porto

Vid Metro do Porto kommer 22 nya fordon att behövas, fyra fler än vad bolagets vd Tiago Braga ursprungligen planerade. Det finns också möjlighet att köpa ytterligare 10 fordon.

De nya tågen ska anlända i slutet av 2025 och kommer att användas för utbyggnadsprojektet av nätet, som omfattar fem nya linjer och en förlängning av den framtida cirkulära linjen (byggande av sträckan Casa da Música-Asprela). Den offentliga upphandlingen för denna anskaffning bör inledas under det sista kvartalet i år.