"På denna internationella dag mot homofobi, bifobi och transfobi understryker republikens president vikten av att som gemenskap kämpa för ett Portugal med nolltolerans mot alla former av diskriminering, oavsett förevändning".

Enligt Marcelo Rebelo de Sousa "kvarstår diskrimineringen av många hbtq-personer", vare sig det är i den privata sfären eller i det offentliga rummet, i skolan, på jobbet eller inom hälsovården.

"I en tid som är så utsatt för så många former av hat är det absolut nödvändigt att vi går samman i detta syfte, i konkreta politiska åtgärder för att bekämpa diskriminering, men också i våra dagliga gester, i vårt sätt att förhålla oss till varandra och leva tillsammans, för ett öppet samhälle som är inkluderande och utan fördomar", sade han.

Republikens president ber att denna internationella dag ska tjäna till att minnas vad som för människor samman och att minnas "broderlig samexistens i olikheter".

Premiärminister António Costa hissade i dag regnbågsflaggan vid den officiella bostaden i São Bento och åtog sig att utveckla en offentlig politik mot diskriminering.