Enligt uppgifter från ILGA Europe, som årligen analyserar och klassificerar den rättsliga, sociala och politiska situationen för lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella (LGBTI) i 49 europeiska länder i sin regnbågskarta, har Portugal fallit från fjärde plats till nionde plats 2021.

Initiativet tjänar till att uppmärksamma den internationella och nationella dagen för att bekämpa homofobi, transfobi och bifobi, som firas den 17 maj, och visar att viktiga steg har tagits när det gäller hbtq-personers rättigheter i flera länder.

Portugal fick 62 % (av 100 %) totalt sett, och nådde den högsta poängen när det gäller det offentliga rummet - där det nämns att hbtq-aktivister inte är i fara, att det inte finns några begränsningar för yttrandefriheten eller att föreningar kan arbeta utan några hinder från staten - och den lägsta poängen (33 %) när det gäller asyl.

I denna specifika fråga konstaterar ILGA Europe att Portugal behöver en offentlig politik och andra åtgärder på asylområdet som "innehåller en uttrycklig hänvisning till alla sexuella läggningar, könsidentiteter, könsuttryck och sexuella kännetecken".

ILGA Europe ger också andra rekommendationer till Portugal för att förbättra situationen för hbtq-personer, nämligen att upphöra med så kallade konverteringsbehandlingar när det gäller sexuell läggning och könsidentitet och att förtydliga det rättsliga förbudet mot könsstympning av intersexuella personer.