Hälsovårdsmyndigheterna har bekräftat fem fall av infektion med apkoppor, som kallas "apkoppor", i Portugal och det finns ytterligare 20 misstänkta fall. I ett uttalande tillade generaldirektoratet för hälsa (DGS) också att alla fall upptäcktes i Lissabon- och Tagusdalsregionen och att alla är män.

"Under denna maj månad har mer än 20 misstänkta fall av infektion med apkoppor identifierats, alla i Lissabon- och Tagusdalsregionen, varav fem redan har bekräftats av det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge".

DGS anger också att fallen är "mestadels unga" och "alla män", och tillägger att patienterna är "stabila" och att de har "ulcerativa lesioner".

Apkopporvirus, känt som är en virussjukdom som vanligtvis överförs genom att man rör vid eller biter infekterade vilda djur i Väst- och Centralafrika. "Sjukdomen är sällsynt och sprids vanligtvis inte lätt bland människor".

Symtomen omfattar "ulcerösa lesioner, hudutslag, palpabla lymfkörtlar, eventuellt tillsammans med feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och trötthet", så DGS varnar alla som har dessa symtom för att söka "klinisk rådgivning" och avstå från "direkta fysiska kontakter".