Enligt uppgifter från ERSE (Energy Services Regulatory Authority) var de nationella genomsnittliga försäljningspriserna (PMV) för bensin 95 högre än genomsnittet i EU-27 under årets första tre månader, och låg på åttonde plats bland de länder som hade de högsta priserna.

Inklusive skatter uppgick PMV i Portugal för 95- bensin till 1,825 euro per liter, vilket är högre än de 1,645 i EU och de 1,617 i Spanien.

Enligt ERSE "motiverar skattebördan i Portugal (54 %) den lägre priskonkurrensen på den iberiska halvön".