Marta Temido betonade att landet befinner sig i en "fas av självansvar" och att individuella beteenden måste anpassas till pandemins utveckling.

Prognoser från det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) pekar på att landet kan nå 60 000 dagliga fall i slutet av maj, sade ministern.

Hälsoministern betonade att besluten om pandemin "alltid är tekniskt grundade", men medgav att de har "en komponent av en politisk läsning av verkligheten och av vilka sociala förväntningar som finns och proportionaliteten i åtgärderna för att möta varje moment av pandemins utveckling".

"Vi vet att vi kanske måste spara åtgärder för svårare tider. Frågan är om detta ögonblick är ett ögonblick som kommer att bli svårare eller om vi kan övervinna det", sade hon.

Hon underströk också att antalet dagliga fall i detta skede är en indikator som är "mycket annorlunda än vad den var för en tid sedan", och att den inte har samma vikt vid beslut om åtgärder.

"Vi skulle alla vilja kunna reagera endast på andra patologier än Covid-19, men vi visste också att epidemin inte var över och att vi utsattes för en ny våg", sade hon.