Ett stort möte hölls i staden på initiativ av det nepalesiska generalkonsulatet och nepalesiska organisationer i Portugal.

Deltagarna, mestadels nepaleser, bar Buddhastatyer, fotografier, plakat med slagord och buddhistiska läror samt Nepals nationalflagga och marscherade genom stadens huvudgator.

Rörelsen, som inleddes vid Praça Commercio i Rossio, gick runt i de stora turistområdena innan den avslutades vid Martim Moniz-parken i Lissabon.

Ett stort antal nepaleser bosatta i Portugal och buddhister deltog i demonstrationen.

Vid programmet i parken sade Nepals generalkonsul i Portugal Makar Bahadur Hamal att det är varje nepalesisk medborgares plikt att sprida Buddhas kunskap, filosofi och läror till världens alla hörn och vrår.

Tidigare ägde en tillbedjan av Buddha rum i en sal i Lissabon.

Buddha föddes 623 f.Kr. i det heliga området Lumbini i Terai-slätten i södra Nepal, vilket framgår av inskriptionen på den pelare som uppfördes av den mauryanske kejsaren Asoka 249 f.Kr.

Av: Ganesh Pandey

Foto: Arjun Jaiswal