Mer än hälften av de vuxna i Portugal är feta eller överviktiga, enligt Association of Obese and Ex-Obese Patients of Portugal (Adexo), som säger att problemet förvärrades under pandemin på grund av brist på motion och sämre kost.

Adexo lanserar en kampanj fram till slutet av året för att framhäva vikten av nödvändig vård.