Men ett experimentellt projekt i Portugal visar nu att det är möjligt att återvinna leksaker.

Under tre månader samlades cirka 8 500 leksaker in som kommer att omvandlas till komponenter som kan få en annan form eller funktion, t.ex. nya leksaker, och ett partnerskap har ingåtts med ett skomärke.