Ön, som kallas RSPB:s "certifierade sjöfågelskyddsområde", ligger utanför Northumberlands kust och har för närvarande fyra livekameror påslagna för att övervaka fåglarna.

De som tittar kan förvänta sig att få se hur en unge kläcks ur ett ägg som föräldrarna har lagt och regelbundet turas om att sitta på.

Ägget, som lades den 25 april, förväntas kläckas runt den 31 maj.

Lammfåglar är par för livet och både hanen och honan hjälper till att ruva ägget och föda upp ungen.

När ungen kommer ut fortsätter föräldrarna att ta hand om den tills den har utvecklat vingfjädrar som är tillräckligt stora för att kunna flyga.

Kamerans ström kommer att löpa från den 4 maj till dess att lundarna lämnar landet i juli eller augusti.

Luffiner tillbringar två tredjedelar av sitt liv med att guppa på havet i grupper som kallas flottar - och kommer bara till land för att föröka sig.

Storbritannien är värd för cirka 10 % av världens lundfåglar, men antalet minskar och de finns nu med på den röda listan över fåglar i Storbritannien som är av betydelse för bevarandet och är listade som sårbara på IUCN:s röda lista.

För att titta på strömmen, gå till: www.rspb.org.uk/coquetlive


Author
PA/TPN