Bara under januari-mars 2022 uppgick dessa investeringar till 380 miljoner euro, vilket är nästan dubbelt så mycket som under första kvartalet 2021, enligt uppgifter från CBRE.

"Investeringarna i kommersiella fastigheter uppgick till 380 miljoner euro under första kvartalet 2022, vilket är nästan en fördubbling jämfört med samma period föregående år", uppgav fastighetskonsulten.

Sett till segment hör logistik och kontor till de tillgångsklasser som har den största investeringsvolymen. Mellan januari och mars genomfördes sex avslutade transaktioner när det gäller logistik. Och den dyraste av alla var Azambuja Green Logistics Park, som köptes av Southern European Logistics Fund och Aquila Capital för 100 miljoner euro. När det gäller kontor var den schweiziska fonden AFIIA:s köp av Tranquilidades huvudkontor för 67 miljoner euro den transaktion som hade det högsta värdet i detta segment.

Efter att ha sett en uppmuntrande start på året ökar också förväntningarna på de kommersiella fastighetsinvesteringar som samlats in i slutet av 2022: "CBRE räknar med en stark investeringsvolym under hela året och förväntar sig att omsättningen kommer att överstiga referensen på tre miljarder euro som fanns före pandemin, och ett nytt rekord kan till och med nås 2022".