De stigande priserna på material och utrustning tvingar portugisiska byggföretag att förkorta giltighetstiden för den budget som ges till kunderna, från en till sex månader till åtta till 15 dagar, enligt Jornal de Negócios.

Tre medelstora företag med anknytning till byggsektorn pekar på kostnadsökningar på mellan 50 och 100 procent, liksom på brister i utbudet och stigande priser på råvaror och arbetskraft. Trots detta är de tillfrågade företagen optimistiska inför detta år, men medger försiktighet med tanke på den rådande krigssituationen i Ukraina.

Byggnadsföreträdare pekar på kriget i Ukraina som orsak till att svårigheterna och utsikterna för kortsiktiga resultat har förvärrats avsevärt, och betonar att ökningarna av material under pandemin var en engångsföreteelse, till skillnad från de allmänna ökningar som nu sker.