Dessa uppgifter har offentliggjorts av Europeiska kommissionen i EU:s resultattavla för rättsväsendet för 2022, ett dokument som innehåller jämförande uppgifter mellan medlemsstaterna om rättssystemens effektivitet, kvalitet och oberoende.

Ett av de områden som utvärderas är effektiviteten hos domstolarna i EU, nämligen när det gäller förfarandets längd.

Portugal ligger på tionde plats bland de EU-länder som har längst handläggningstider i domstolarna i civil- och handelsmål (cirka 300 dagar), bland de medlemsstater för vilka uppgifter finns tillgängliga, med Italien som det land som har den längsta handläggningstiden (mer än dubbelt så lång som Portugals), följt av Ungern, Frankrike, Grekland, Malta, Spanien, Slovenien, Polen och Finland.

Med processens längd avses den uppskattade tid (i dagar) som krävs för att lösa ett ärende i domstol, dvs. för att nå ett beslut i första instans. I Portugals fall ökade denna indikator för bedömning av civil- och handelsmål under 2020 efter att ha sjunkit under 2019 till nära 200 dagar.

Enligt EU-kommissionär Didier Reynders är detta "ett analysverktyg som är mycket uppskattat av rättsväsendet i Europa", eftersom det gör det möjligt "att identifiera både möjligheter till förbättringar och att ta itu med risker för rättssystemen".