Enligt en rapport från Jornal de Notícias röker portugiserna mer än förra året, med en ökning av cigarettkonsumtionen med 19,5 procent mellan januari och april 2022 jämfört med samma period 2021.

Denna ökning innebär att över 2,7 miljarder cigaretter såldes under denna period.

Inför den ökande konsumtionen rapporterar Jornal de Notícias att regeringen räknar med att tobaksskatten kommer att generera 1 433 miljoner euro mer, det vill säga 20 miljoner mer än förra året.

Specialister som tidningen har kontaktat säger att de explicita bilderna på tobakspaketen, som lanserades för sex år sedan, inte är tillräckliga för att minska konsumtionen och att det är nödvändigt att fortsätta höja priserna.

Uppgifter från skatte- och tullmyndigheten visar att det är första gången som tobakskonsumtionen har ökat sedan pandemins början. Under de senaste tre åren hade konsumtionen minskat.

Men trots den ökning som registrerades i början av 2022 ligger cigarettkonsumtionen fortfarande under siffrorna för 2019, före pandemin.