I april ökade onlineförsäljningen av elfordon till konsumenter med 138 procent på årsbasis, men siffran var fortfarande 33 procent lägre än i mars, delvis på grund av "brist på lager av lämplig kvalitet".

Lagren av begagnade bilar på nätet i Portugal var 9,2 % lägre i början av maj jämfört med föregående månad, på grund av hög omsättning och efterföljande brist. Jämfört med början av maj 2021 är minskningen redan 25,5 %.

Rapporten pekar också på en 5-procentig minskning av den allmänna försäljningen av begagnade bilar i april jämfört med mars och en minskning med 27,2 procent jämfört med april 2021. Rapporten motiverar denna nedgång med en fortsatt stark efterfrågan som hämmas av ett "dåligt utbud".

Med begränsningar av bilutbudet i kombination med "stark" efterfrågan har det genomsnittliga priset på begagnade bilar ökat, efter att redan ha stigit med 0,8 procentenheter (pp) på månadsbasis, och är nu 7,5 pp högre.