Portugal är det EU-land som har flest nya fall av SARS-CoV-2-infektion per miljon invånare under de senaste sju dagarna och det näst största landet i världen när det gäller denna indikator, enligt statistikwebbplatsen Our World in Data.

Det dagliga genomsnittet av nya fall är 2 290 per miljon invånare, följt av Irland med 636, Tyskland med 533, Italien (448) och Frankrike (435).

När det gäller länder och territorier med mer än en miljon invånare har Taiwan det högsta genomsnittet av nya dagliga fall (3 300), följt av Portugal, Australien (1 920), Nya Zeeland (1 520) och Panama (712).

När det gäller antalet nya dödsfall per dag som tillskrivs covid-19 har Portugal också det högsta antalet i Europeiska unionen (3,17), följt av Finland (3,14), Irland (2,12), Grekland (1,97) och Italien (1,68).

Globalt sett, om man tittar på territorier och länder med mer än en miljon invånare, har Island det högsta dagliga genomsnittet av nya dödsfall som hänförs till covid-19 (12,78), följt av Portugal, Finland, Nya Zeeland (2,45 ) och Irland.

Det genomsnittliga antalet nya dagliga fall per miljon invånare i Europeiska unionen ligger på 337 och antalet nya dödsfall på 1,15.

Det genomsnittliga antalet nya fall i världen ligger på 69 och antalet nya dödsfall som kan tillskrivas Covid-19 ligger på 0,21.