Stödet från PSP begärdes för att "möta den förväntade exponentiella ökningen av antalet passagerare under sommarperioden, som sammanfaller med FN:s andra havskonferens i Portugal", meddelade SEF i ett uttalande.

"Det är därför viktigt att stärka SEF:s kapacitet att kontrollera Europeiska unionens yttre gränser, garantera säkerheten i Schengenområdet och främja den önskade smidigheten i behandlingen av passagerare som reser in i och ut ur landet via luftgränserna".

Enligt dokumentet kommer det operativa stödet till PSP med SEF att "tillhandahållas av kvalificerade agenter med utbildning som ges av SEF-utbildare, inom ramen för den pågående omstruktureringsprocessen".

Omstruktureringen, som innebär att SEF upphör och att befogenheter och personal fördelas mellan PSP, GNR, rättspolisen, institutet för register och notarier och ett nytt organ som ska inrättas, den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA), har redan skjutits upp två gånger [av den förra och den nuvarande regeringen].