Även utan effekterna av värmeböljan under de senaste dagarna visar den nya rapporten från det portugisiska institutet för hav och atmosfär (IPMA) att 80,2 procent av Portugals fastland var drabbat av svår torka den 15 maj.

Siffrorna från mitten av maj står i kontrast till de senaste två månadernas förbättringar: I april var nästan hela territoriet fortfarande torrt, men för 87,2 procent av landet var torkan endast måttlig.

På bara 15 dagar har scenariot vänt drastiskt och hela Portugals fastland är drabbat av torka: 19,8 procent är i måttlig torka och 80,2 procent i allvarlig torka, den näst allvarligaste graden av torka enligt IPMA-klassificeringen.

För att förvärra torkan har IPMA under första halvan av maj registrerat en genomsnittlig lufttemperatur som låg 2,80 grader över det normala för den tiden jämfört med den historiska perioden, och regnet var endast 8 procent av vad som var normalt mellan åren 1971 och 2000, vilket klassificeras som "mycket lägre" än väntat.