I ett uttalande avslöjar DGS att de flesta infektionerna har rapporterats i Lissabon och Vale do Tejo, men det finns också fall i norra och Algarve-regionerna.

"Alla bekräftade fall gäller män i åldrarna 26-61 år, varav majoriteten är under 40 år", heter det vidare i meddelandet.

DGS påminner om att "personer som uppvisar ulcerösa lesioner, hudutslag, palpabla lymfkörtlar, eventuellt tillsammans med feber, frossa, huvudvärk, muskelvärk och trötthet, bör söka klinisk rådgivning".