Enligt veckorapporten från Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) om utvecklingen av Covid-19-pandemin i landet sjönk Rt på nationell nivå från 1,23 till 1,13, men i alla regioner är genomsnittet för denna femdagarsindikator högre än 1, vilket "indikerar en ökande trend" av infektioner.

Enligt rapporten har norra regionen en Rt på 1,12, centrum med 1,06, Lissabon och Vale do Tejo med 1,20, Alentejo med 1,09, Algarve med 1,12, Azorerna med 1,21 och Madeira med 1,18.

Värdet på Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall som beror på att varje person bär på viruset - har varit större än 1 sedan den 26 april.

Uppgifterna som offentliggjordes i dag visar också att det genomsnittliga antalet dagliga fall av smitta inom fem dagar ökade från 22 805 till 29 101 i Portugal, med en något lägre nivå på fastlandet (27 851).