I ett uttalande förklarade utrikesministerns kansli att de två behöriga nationella myndigheterna - utrikesministeriet och finansministeriet - har gett grönt ljus till begäran från Roman Abramovich.

"Det portugisiska tillståndet härrör från de brittiska myndigheternas garanti att intäkterna från försäljningen kommer att användas för humanitära ändamål och inte direkt eller indirekt gynna klubbens ägare, som finns med på EU:s sanktionslista", tillägger man i meddelandet.

Den portugisiska regeringens ståndpunkt överensstämmer med Europeiska kommissionens, meddelar utrikesministeriet.