I detta sammanhang är Machado Castro-museet i Coimbra värd för utställningen "Drawing Time - The Clock Drawing Test", som avslutas den 28 augusti.

Utställningen fokuserar på testet att rita en klocka. Testet utformades 1956 av Battersby. Syftet skulle vara att bedöma visuella och rumsliga brister i vissa delar av hjärnan, nämligen den högra hjärnhalvan. Med tanke på bedömningen av klockdesignen, som patienten ombeds rita klockan 11.10, är det möjligt att ställa en diagnos på olika typer av demens, inklusive Alzheimers sjukdom.

Utställningen finns i Machado Castro-museets sista utställningsrum men kan besökas gratis, dock utan att ge besökarna tillgång till resten av museets utställning.

I det rum där utställningen finns finns flera klockor ritade av patienterna, där det undertill står beskrivet vilken typ av demenssjukdom personen har, beroende på hur klockan ritades.

Runt omkring ser man människor som är chockade av hur vissa klockor är ritade. I en del av utställningen visas hur flera personer, beroende på deras utbildningsnivå, ritar en klocka som markerar klockan 11:10. Dessa faktorer beaktas också när man diagnostiserar en person som visar symtom på demens.

Syftet med utställningen är att uppmärksamma människor på temat neurologiska sjukdomar samt att klargöra en studie som genomförts av portugiser. I den portugisiska studien ingick 630 personer, där mer än hälften var kvinnor. I slutändan kom man fram till att utbildningsnivå och ålder är de enda variabler som påverkar resultaten av TDR.

Inträdet till utställningen är gratis, men för att fullfölja besöket på museet måste du köpa en biljett för 6 euro.