Gastroenterologienheten har expanderat under de senaste åren, särskilt när det gäller endoskopi och medicinsk behandling av sjukdomar i matsmältningskanalen, levern, gallgångarna och bukspottkörteln, samt förebyggande behandling av sjukdomar i matsmältningskanalen, nämligen cancer. Fokuseringen på utmärkt vård, som i grunden bygger på säkerheten vid alla ingrepp, motiverade investeringen i toppmodern utrustning och personalresurser vid Gastroenterologienheten vid HPA Gambelas.

Med nya faciliteter som omfattar ett stort undersökningsrum med fluoroskopiunderstöd, en extra uppvakningslokal med sex bäddar och klinisk återackreditering av Joint Commission International är alla villkor uppfyllda för att göra denna särskilda undersökningsenhet till en referensplats för avancerade endoskopiska tekniker.

Ett exempel på denna differentiering ligger i de senaste specialiserade konsultationerna, där hepatologikonsultationen är ett exempel.

Vid hepatologikonsultationen behandlas leversjukdomar, från utredning av förändringar i testresultat till uppföljning av patienter med kroniska tillstånd, t.ex. levercirros. Under denna konsultation kan gastroenterologen utföra en kompletterande diagnostisk undersökning som kallas Hepatic Fibroscan®.

Hepatisk fibroscan®, även känd som hepatisk elastografi, används för att diagnostisera leverfunktionen, nämligen för att utvärdera och kvantifiera fibros och hepatisk steatos (fett) (alkoholisk och icke-alkoholisk), men även för att diagnostisera och följa upp sjukdomar som hepatit B och C, gallsjukdomar, metabola eller autoimmuna sjukdomar, bland andra tillstånd.

Hepatisk steatos uppstår på grund av överdriven ansamling av fett i hepatocyterna (levercellerna), där frisk levervävnad delvis ersätts av ohälsosamma fettområden, vilket resulterar i en förstorad och tyngre lever. Denna ackumulering kan bero på metaboliska förändringar eller ett svar från levern på en aggression mot dess funktion.

För närvarande är HPA i Gambelas det enda sjukhus i Algarve som har en FibroScan®, en utrustning som har visat sig ge förstklassiga resultat när det gäller tidig diagnos, en viktig aspekt när det gäller leversjukdomar. Dessutom är detta ett icke-invasivt, helt smärtfritt test, som inte använder strålning och som utförs på några minuter (ca 10 minuter), inga särskilda förberedelser krävs (fastande i 3-4 timmar rekommenderas) och resultaten ges till patienten omedelbart efter undersökningen.

Inom den närmaste framtiden har också nya specialiserade konsultationer planerats, t.ex. konsultationer om bukspottkörteln och gallan, konsultationer om familjens risk för cancer i matsmältningsorganen och konsultationer om inflammatoriska tarmsjukdomar. När det gäller diagnostiska tekniker kommer det snart att finnas högupplöst ösofagusmanometri och ösofagus-pH-metri med impedans. Dessa tekniker kommer att stödja godartad kirurgi i matstrupen, t.ex. behandling av gastroesofageal reflux och andra sjukdomar som rör matstrupens rörlighet.