I RASI-rapporten för 2021 anges att SEF avgav 47 278 yttranden, varav 46 855 positiva och 423 negativa.

Enligt RASI var de mest representativa nationaliteterna Israel (20 252), Brasilien (11 109), Kap Verde (2 242), Ukraina (1 285), Angola (1 277), Venezuela (1 023), Argentina (1 004), Indien (967) och Guinea-Bissau (768).

Antalet ansökningar som gjordes inom ramen för förvärv av portugisiskt medborgarskap genom naturalisering utgjorde 73,5 % av det totala antalet och förvärv genom giftermål 12,2 %.