Varningssituationen kommer därför att förlängas från kl. 00.00 den 1 juni till kl. 23.59 den 30 juni samma månad.

Den verkställande ledningen, som leds av socialdemokraten Miguel Albuquerque, uppgav också att han har beslutat att "behålla oförändrade" åtgärder för att kontrollera pandemin, nämligen obligatorisk användning av mask på vårdenheter, i hemmen, på apotek och andra inrättningar samt i kollektivtrafiken.

Masken fortsätter att vara obligatorisk även för personer som är smittade med Covid-19, under alla omständigheter, närhelst de befinner sig utanför sin isoleringsplats fram till den tionde dagen efter det att symtom uppkommit eller ett positivt test utförts.