De enda rösterna för budgeten kom från partiet PS, Livre och PAN avstod från att rösta, liksom PSD:s ledamöter från Madeira, medan de övriga partierna röstade emot budgeten.

Premiärministern försvarade att detta är "en budget som portugiserna har väntat på, som kommer att göra det möjligt för unga människor att betala mindre IRS, pensionärer får en extraordinär ökning, förstärkning av social utrustning, start av det kostnadsfria daghemsprogrammet och förbättring av skolans sociala åtgärder för ungdomar", i slutet av plenarsammanträdet efter OE:s röstning. "Vi har vänt bladet från denna kris, nu är det dags att kavla upp ärmarna och börja arbeta", tillade han.

Stänga det sista kapitlet i krisen

Fernando Medina betonade också att "idag stänger parlamentet krisens sista kapitel", i sitt tal i parlamentet. Det är den dag då "stabiliteten och normaliteten i statens funktionssätt återställs och vi inleder en ny fas av reformer för att modernisera landet", försvarade han.

Trots den absoluta majoriteten hade regeringen under valkampanjen lovat "öppenhet för dialog", något som enligt de tidigare parterna i kontraktionen inte förverkligades. Det slutade med att PS gjorde förslag från nästan alla partier genomförbara, särskilt Livre och PAN, men de var mest symboliska och hade liten budgetpåverkan.