I dokumentet, som godkändes av det högre rådet för inre säkerhet med premiärministern som ordförande, anges att Lissabon, Beja, Santarém och Porto var de områden där flest utredningar registrerades om utnyttjande av utländska medborgare i arbetslivet.

"Det skedde en liten minskning av antalet offer som flaggades för arbetskraftsexploatering, men man kan fortfarande dra slutsatsen att det är den typ av exploatering som har flest fall", framhåller dokumentet.

När det gäller sexuell exploatering uppger RASI att antalet flaggade offer registrerade en minskning 2021 jämfört med 2020.

"26 minderåriga flaggades som förmodade offer för människohandel i Portugal, 10 klassificerades som pågående/under utredning, tre som obekräftade och 13 flaggades av icke-statliga organisationer/andra enheter", anges också i rapporten.

Enligt RASI är de förmodade offren av de 23 giltiga registren huvudsakligen manliga minderåriga från EU-länder, särskilt Rumänien, som skulle utnyttjas för adoption, hushållstjänst, tiggeri, utövande av kriminell verksamhet och sexuellt utnyttjande.

När det gäller vuxna, tillägger rapporten att 273 personer identifierades som förmodade offer för människohandel, vilket är en ökning med 87 personer jämfört med föregående år, främst från afrikanska länder, bland vilka Marocko sticker ut.