Enligt en rapport från ECO är Brentpriset på väg att avsluta veckan igen, vilket naturligtvis kommer att resultera i en ökning av bränslepriserna som kommer att tynga portugisernas plånböcker ännu mer. Således bör en liter diesel öka med 3,5 cent och en liter bensin med tre cent.

Detta är en omvänd trend jämfört med tidigare veckor, då dieseln har sjunkit, vilket återspeglar en lägre efterfrågan eftersom de stigande temperaturerna i Europa eliminerar användningen av diesel för uppvärmning, och bensinen har stigit. Importen av bensin från USA har drivit upp priserna i väntan på körsäsongen som väntas börja nästa vecka.